Mérène Rouma Healingcoaching

TEAMCOACHING

merene
Hoe bereikt u uw doelen? Is dat via de weg van controle, beheersing en omzetdruk?

Of wilt u uw doelen bereiken doordat uw teamleden zich ontwikkelen in een
duurzame manier van samenwerken en dat waarden door iedereen worden geleefd.
Is het uw wens dat (u en) uw collega managers/medewerkers open en eerlijk met elkaar in verbinding staan. Dat iedereen zijn talenten enthousiast inzet en optimaal  samenwerkt. Wat heeft uw team nodig om samen naar het afgesproken doel toe te werken.

De onderstroom is de drijfveer van een team. Als er negatieve elementen in de onderstroom zitten, dan belemmert dat het functioneren van het team. Dan is het zaak te onderzoeken welke emoties en gevoelens in het team spelen. Welke behoeftes er zijn.
Hoe is het vertrouwen in de groep, voelt het er veilig. Hoe is de eigenwaarde van/in de groep:
zijn de mensen proactief of reactief, geven en ontvangen ze kritiek, nemen ze
verantwoordelijkheid. Hoe wordt er samengewerkt: is er interesse in elkaar,
betrokkenheid, dienstbaarheid, kijken ze over muurtjes heen. Hoe wordt er gecommuniceerd.
Waar liggen in uw team de aandachtspunten?
De onderstroom voedt gedrag van mensen. Geen aandacht besteden aan wat er onder
de oppervlakte ligt, houdt het realiseren van de cultuuromslag tegen.

Wilt u stappen zetten in het transformeren van uw team, dan bied ik u graag een gesprek aan.
Ik denk met u mee over de vorm en inhoud van teamcoaching.


Wanneer teamcoaching: o.a.
- bij cultuurverandering
- bij vertrouwensvraagstukken en conflicten
- als verantwoordelijkheid niet voldoende wordt genomen
- bij de noodzaak van een optimale samenwerking 
- bij communicatie problemen
- indien een nieuw team is gevormd. Hoe sneller de teamleden elkaar op een wezenlijke manier leren kennen,
  hoe snelle de samenwerking een vlucht neemt.


Invalshoeken in teamcoaching.
Om zo compleet mogelijk te werken, gebruik ik 5 invalshoeken die aanzetten om in beweging te komen. Tevens helpt deze aanpak bij het bereiken van een stevige en duurzame verandering.
  • mentaal niveau: inzichten krijgen, reflecteren, overtuigingen onderzoeken
  • lichamelijk niveau: het lichaam geeft informatie over hoe we ons voelen en over de uitstraling die we hebben
  • emotioneel niveau: aandacht voor emoties die er spelen, de onderstroom, en het opbouwen van wat nodig is
  • relationeel niveau: hoe reageren we op elkaar, spiegelen, reflecteren, hoe met elkaar om te gaan
  • eigenwaarde niveau: kwaliteiten/vervormingen, vaardigheden, talenten, zelfgevoel.


Kernwoorden voor de teamcoaching

ontwikkeling, bewustwording, samenwerking, communicatie,
veiligheid, vertrouwen, flexibiliteit, respect, verantwoordelijkheid, dienstbaarheid, vriendelijkheid,
openheid, betrokkenheid en integriteit.


In combinatie met coaching
In sommige gevallen is het aan te raden teamcoaching uit te breiden met een coachingstraject voor ieder teamlid. In het coachingstraject wordt gericht gewerkt aan de individuele thema’s die in de teamcoaching naar voren zijn gekomen. 
Een gecombineerd traject heeft een diepgaande verandering tot gevolgd en zorgt voor een effectieve samenwerking.
In overleg met u wordt het aantal teamcoachingsessies afgesproken.

Prijs

Kosten voor de teambuilding: € 675,00 per dagdeel excl. btw.
Kosten voor coaching: € 235,00 per gesprek (van 2 uur) excl. btw.


Referenties o.a.
Elvia Mondial Assistence
KPN
Management Studiecentrum “de Baak”
Ministerie van OC&W
TNT Post
UWV
Frion zorginstelling

 
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u mailen naar merene.rouma@hetnet.nl of
bellen: 06 - 22 64 85 12.  

Burn-out, stress, onzeker, onrust, moe, crisis
zelfvertrouwen, zichtbaarheid, assertiviteit, balans, geleefd worden, grenzeloosheid, emotionele stabiliteit, emoties, gevoel, innerlijk leiderschap,
relatieverbetering, weerbaarheid, kwetsbaarheid, energie, omgaan met hiërarchie,
zelfrespect, eigenwaarde, chakra’s, sexualiteit, emotionele transformatie, angst,
veiligheid, dualiteit, samenwerking, vertrouwen, betrokkenheid, conflict, verantwoordelijkheid, onderstroom, communicatie, verbinding, innerlijke groei,
innerlijke ontwikkeling, autonomie, authentiek, stuur in handen, waarden,
effectief functioneren, kwaliteiten, talenten, vaardigheden, gedragsverandering, weerstand, zelfonderzoek, gedragspatronen doorbreken, overtuigingen loslaten, loslaten,
persoonlijke effectiviteit,
Nieuw leiderschap, Moreel leiderschap, cultuurverandering, voorbeeldfunctie, zelfreflectie,
dienstbaarheid, respect, integriteit, anderen aanzetten tot groei, transformatie, over muurtjes heen kijken.